Distributor potravin
E-shop
E-shop

Souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení

Souhlasím, aby mi ZVOSKA, s.r.o. zasílala své akční nabídky a obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v soulaSouhlasím, aby mi obchodní společnosti ZVOSKA s.r.o., se sídlem Krnov,  Červený Dvůr 918/7,  794 01, IČO: 01575295 (dále také „ZVOSKA“) zasílala své akční nabídky a obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů.


Tímto uděluji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností ZVOSKA s.r.o. za účelem zařazení do databáze kontaktů a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání. Svým souhlasem prohlašuji, že jsem oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jsem osobou starší 15 let a jsem si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.


Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit na stránce, na kterou se dostanete kliknutím na odkaz v patičce marketingového emailu (pokud vám přišel) nebo e-mailem na adrese obchod@zvoska.cz.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle +420 554 612 203 nebo e-mailem na adrese obchod@zvoska.cz. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.